Obsah

VELKÉ HOŠTICE
www.hostice.cz

První písemná zmínka o existenci obce je z roku 1222. Obec se nachází 5 km východně od okresního města Opava. Archeologické průzkumy, které byly na území obce provedeny, potvrdily život na tomto území již v 6. tisíciletí před naším letopočtem.

Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel vystavěný v barokním slohu z roku 1773 ostravským stavitelem Jakubem Pánkem a s freskami od malíře Sebastianiho.

Pěchotní srub Křižovatka
Součást opevnění ze 30. let 20. století.

Zámek
V roce 1754 zakoupil Velké Hoštice Ignác Dominik, hrabě Chorýnský z Ledské, který nechal na místě původního šlechtického sídla postavit v 60. letech 18. století nový pozdně barokní zámek s bohatým rokokovým dekorem podle plánů stavitele Jakuba Pánka. V současnosti je zde umístěna archeologická výstava, ve sklepních prostorách funguje vinotéka a v okolí zámku je nádherný park.