Obsah

VŘESINA
www.vresina-u-hlucina.cz

První doložená písemná zmínka pochází z roku 1270, kdy zdejší osídlení připadlo k majetku velehradského kláštera. Obec se rozkládá po úbočích údolní kotliny potoku Bečva v Hlučínské pahorkatině.

Přírodní koupaliště
Přírodní koupaliště se nachází ve východní části obce pod přírodní rezervací Dařanec.

Kostel Sv. Viléma Akvitánského
Byl postaven v roce 1930 stavitelem Luzarem z Koutů u Kravař ve slohu románsko - moderním. Je pokryt břidlou, věž měděným plechem. Je 28 m dlouhý, 14 m široký a věž je 40 m vysoká a má 6 zvonů. Stavba byla realizována v době krize za neuvěřitelně krátkou dobu 5 měsíců. V roce 2004 proběhla rekonstrukce kostela.

Přírodní rezervace Dařanec
Státní přírodní rezervace vyhlášená r. 1969 - lesní porost habrodubového lesa a buků s výskytem vzácné fl óry a s výměrou 33 hektarů. Rezervace Dařanec se rozkládá na mírně svažitém terénu, a tedy vhodném pro relaxační procházky. Území leží po pravé straně státní silnice z Vřesiny do Píště. Původní majitelé panství si zde nechávali vysazovat tzv. hraniční duby, z nichž některé přetrvaly dodnes. Mezi ně patří i Mechtildin dub čili „Mechtilden Eiche“, v jehož blízkosti je bludný kámen ze skandinávské ruly.

Studánka
Lesní studánka na jihozápadním okraji obce – možnost občerstvení a odpočinku na okraji lesa při procházce či vyjížďce na kole – leží na cyklotrase „C“.