Obsah

ZÁVADA
www.zavada.cz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy obec patřila k Dolnímu Benešovu. V roce 1527 koupili Závadu bratři Jan a Vavřinec z Drahotuš. Archeologické nálezy se na nynějším středověkém hrádku Závada prováděly třikrát. Byly nalezeny keramické střepy ze 14. a 15. století.

Hrádek Závada - „Švédské Šance“
Zachovalé, poměrně mohutné opevnění, pozůstatek středověkého hrádku se nachází v Panském lese vpravo od hlavní silnice Závada - Bohuslavice. Vlastní jádro má rozměry 26 x 22 m, první příkop má šířku 14 m při vrcholu a 2 m u dna, druhý příkop 10 m při vrcholu a 1,5m u dna. Oba mají korýtkový tvar s rovným dnem. Val je široký 10 m a z jihozápadní a jihovýchodní strany tvoří plošinu. Že se jedná o středověký hrádek, dosvědčují nálezy několika sond z let 1930 - 1953. Lokalita je volně přístupná.

Kaple sv. Urbana
Kaple je z r. 1898.