Zawartość

Kozłówki

Pierwsza zapisana wzmianka o wsi pochodzi z roku 1272, kiedy to biskup ołomuniecki kupił Kozłówki jako wieś czynszową. Wtedy nazywała się „Cozluvky”, czyli „Małe Koźlę”.

Warto zobeczyć:
- Pomnik „Ecce homo” poświęcony pamięci dwóch braci, którzy się pozabijali podczas kłótni o miedzę.
- Zabytkowy kościółek św. Anny.