Zawartość

Nasiedle

Pierwsza zapisana wzmianka o wsi znajduje się w Kronice Ipatijewskiej z roku 1253, gdzie jest mowa o grodzie Nasile.

Warto zobaczyć:
- Barokowy pałac z motywami regencyjnymi na fasadzie, wybudowany w roku 1730.
- Kościół św. Jakuba Starszego z roku 1881.
- Krzyż pokutny datowany na XIV-XVI w.