Zawartość

Gmina Krzanowice
www.krzanowice.pl

Gminę Krzanowice tworzy miasto Krzanowice oraz wsie Bojanów, Borucin, Pietraszyn i Wojnowice.