Nawigacja

Zawartość

Gmina Krzyżanowice
www.krzyzanowice.pl

Gmina Krzyżanowice znajduje się w powiecie raciborskim, w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Rozciąga się na powierzchni 6900 ha a na jej terenie mieszka około 11500 osób. Gminę tworzy 10 wsi: Krzyżanowice – siedziba władz gminy, oraz Chałupki, Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Owsiszcze,
Nowa Wioska, Roszków, Rudyszwałd i Zabełków. Wschodnią granicą gminy jest rzeka Odra a na południu i zachodzie granica państwowa.

Krzyżanowice są typową gminą rolniczą. Sprzyja temu łagodny klimat na który dobry wpływ mają prądy powietrzne wynikające z bliskości Bramy Morawskiej. Właśnie taki typ klimatu jest optymalny dla rolnictwa. Historia terenów nad górną Odrą sięga do ery kamiennej.
Na terenie gminy były znalezione narzędzia kamienne pochodzące sprzed 240tys. – 180tys. lat przed naszą erą. Wykopaliska te są najstarszym świadectwem obecności człowieka na współczesnym terytorium Polski. Pierwsze zapisane wzmianki o miejscowościach tworzących gminę Krzyżanowice pochodzą z XII – XIV w.