Zawartość

Chałupki

Największą atrakcją Chałupek jest rezerwat przyrody – przygraniczne Meandry Odry. Znajduje się tu kilka zbiorowisk szczególnie rzadkiej roślinności m.in. lasy nadrzecne z olszą czarną, jesionem, lasem wierzbowo-topolowym i podmokłymi łąkami. Potwierdzona jest tutaj obecność ponad 120 gatunków roślinnych. Żyją tutaj także bobry, wydry, rzadkie gatunki motyli, a także zagrożone gatunki chrząszczy. Swoje gniazda, w urwiskach i uskokach brzegów spowodowanych erozją rzeczną, buduje tutaj zimorodek zwyczajny. Przez teren meandrów wiedzie
polsko-czeska ścieżka edukacyjna.
Na brzegu Odry znajduje się barokowy pałac wybudowany w roku 1682 na fundamentach średniowiecznej twierdzy kiedyś nazywanej Barrutswerde. O pierwotnym, obronnym charakterze tego miejsca świadczą zachowane relikty fosy oraz średniowiecznych umocnień bastionowych. Nad wejściem zachował się herb rodowy byłych właścicieli – bogatych bankierów żydowskich Rothschildów.
Obok pałacu znajdowało się kiedyś przejście graniczne. Pamiątką po tym czasie pozostał most graniczny z roku 1899, kiedyś nazywany Mostem Jubileuszowym Cesarza Franciszka Józefa, a tuż obok niego budynek byłej karczmy z końca XIX w. Warto także zobaczyć budynek dworca kolejowego z połowy XIX w., który był wybudowany podczas uruchomiania kolejowego połączenia Prus i Austro-Węgier przez Racibórz-Chałupki w roku 1847.