Zawartość

Krzyżanowice

Pałac w Krzyżanowicach był wybudowany w roku 1670 jako „okazały pański dom” na miejscu starszego dworku. Około roku 1860 był przebudowany przez bogatą rodzinę Lichnowskich w stylu neogotyckim. Dobudowano wtedy okrągłą wieżę w południowowschodnim rogu budynku. Z połowy XIX w. pochodzi budynek bramy wjazdowej, wybudowany w stylu angielskiego neogotyku z zachowaną ozdobną kratą żeliwną i płytą z inskrypcją. Obok pałacu znajduje się arboretum, gdzie rośnie wiele egzotycznych gatunków drzew, a wśród nich Liriodendron tulipifera, czyli tulipanowiec amerykański z rodziny magnoliowatych. Gościli tutaj znani kompozytorzy okresu romantyzmu. W sierpniu 1806 r., na zaproszenie Lichnowskich koncertował tutaj ich przyjaciel rodzinny Ludwig van Beethoven, a w roku 1848 przebywał tutaj Franciszek Liszt.
We wsi warto także zobaczyć późnobarokowy kościół św. Anny wybudowany w latach 1791-1793. Nad wejściem do kościoła znajduje się okazały kartusz z herbem Lichnowskich.
Corocznie w maju, na pamiątkę pobytu Liszta i van Beethovena w Krzyżanowicach odbywają się koncerty muzyki poważnej.