Zawartość

Krowiarki

Nazwa Krowiarki była wsi nadana po II wojnie światowej. W gwarze miejscowej wieś jest nazywana „Krawarzem”. Po niemiecku wieś się nazywała „Polnische Kravarn”. Nazwa wsi się wielokrotnie zmieniała: 1223 – Cravar, 1278 – Kravar, 1679 – Krawarsz a potem Krawarze, czyli po polsku Krowiarze – czyli hodowcy krów. Nie jest rzeczą jasną kiedy wieś powstała, ale najprawdopodobniej na przełomie XII i XIII w. We wsi znajduje się kościół Narodzenia NMP wybudowany w roku 1709, ale już o wiele wcześniej (1223) był tutaj kościół drewniany. W latach 1852-1877 pałac, który pierwotnie był drewniany, był przebudowany a wokół niego był założony park. W roku 1898 Donnersmarckowie dobudowali neogotyckie skrzydło murowane pałacu w miejscu po skrzydle drewnianym, które spłonęło w roku 1892. Pałac w takim kształcie jest zachowany do dnia dzisiejszego.