Zawartość

BOHUSLAVICE

www.bohuslaviceuhlucina.cz


Pierwsza zapisana wzmianka o gminie Bohuslavice pochodzi z roku 1288. W tym czasie wieś była częścią majątku mocnego rodu panów z Krawarz, których jedna linia rodowa była oznaczona przydomkiem „z Bohuslavic”. Na terenie gminy znajduje się osiem stawów hodowlanych, w których przede wszystkim jest hodowany karp.


Kościół Trójcy Najświętszej
Z wieżą niestandardowo umieszczoną na wschodniej stronie kościoła. Wespół z murem ogrodzeniowym i przyległą kaplicą pochodzącą z 2 poł. XIX w. kompleks jest zabytkiem kultury pod ochroną państwa. Wnętrze kościoła jest bogato zdobione freskami opawskiego malarza z XVIII w. Josefa Matyáše Lasslera a obrazy drogi krzyżowej namalował ks. Vincenc Hurník, długoletni bogusławicki proboszcz.


Dąb Struhala
Pomnik przyrody, dąb w wieku ok. 400 lat, znajduje się za wsią na lewo od ścieżki rowerowej w kierunku Chuchelnej. Obok tego drzewa wiódł kiedyś szlak kupiecki.