Zawartość

OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE
www.hostalkovice.cz

Hošťálkovice leżą na wspólnym toku rzek Opawa i Odra. Najstarszy, napisany po niemiecku, dokument z roku 1377, dotyczący dzielenia Opawska, wspomina także o wsi Hošťálkovice. W roku 1832, na miejscu twierdzy, był wybudowany zamek empirowy. Szczególną budowlą, która dominuje nad całym miastem, jest nadajnik telewizyjny. Teren koło rzek Odry i Opawy jest zaprojektowany jako bio-korytarz
i bio-centrum. Miejscowość aktualnie jest dzielnicą Ostrawy.

Kościół Wszystkich Świętych
Kościół z roku 1793 był zrekonstruowany w roku 1903 i wtedy zyskał dzisiejszy wygląd. Na wieży kościoła umieszczony jest dzwon Piotr odlany w roku 1668.