Zawartość

PETŘKOVICE
www.petrkovice.eu

Pierwsza zapisana wzmianka o miejscowości pochodzi aż z roku 1377. W Petřkovicach zaczęto wydobycie węgla kamiennego w regionie a było to w 1792r. Wydobycie zostało defi nitywnie zakończone w roku 1986. Dziś na terenie byłej kopalni Anselm znajduje się muzeum górnictwa. Miejscowość została przyłączona do Republiki Czechosłowackiej w roku 1920. Aktualnie miejscowość jest dzielnicą Ostrawy.

LANDEK PARK – muzeum górnictwa
Muzeum górnictwa znajduje się na zachodnim stoku pagórka Landek (280 m n.p.m.) i jest największym skansenem górniczym na terenie Republiki Czeskiej. Tworzy go cała przestrzeń, łącznie z kopalnianymi obiektami kopalni Anselm, która kiedyś nosiła imię Masaryk czy także Eduard Urx. Pagórek Landek charakteryzuje się tym, że na jego powierzchnię prześwitują słoje węglowe. Pagórek wraz ze swoją okolicą w roku 1992 był uznany za Narodowy Zabytek Przyrody. Tutaj także był znaleziony posążek tzw. Landeckiej Wenus. W muzeum jest kilka ekspozycji, ale prym między nimi wiedzie, szczególnie między dziećmi, zjazd, oryginalnym szybem, do kopalni. Tutaj na własne oczy mogą widzieć warunki pracy w kopalni.