Zawartość

ROHOV
www.rohov.cz

Pierwsze zapisane wzmianki potwierdzające istnienie miejscowości pochodzą z roku 1349. Od roku 1676 Rohov był majątkiem K. M. Lichnowskiego. W latach 1975 – 1990 miejscowość była częścią gminy Sudice, aktualnie jest samodzielną gminą.

Kościół św. Piotra i Pawła
Kaplica z roku 1932 była wybudowana z dobrowolnych składek miejscowej ludności. Cała kaplica jest wybudowana z 44 500 szt. cegieł palonych. Wyposażenie kościoła to przede wszystkim ołtarz w stylu gotyckim, fi gury apostołów Piotra i Pawła oraz fi gura Królowej NMP z Lourdes umieszczona na szczycie ołtarza.

Stara stajnia
Obiekt jest ciekawostką architektoniczną, konstrukcja ceglana i fasada praktycznie do dnia dzisiejszego w zasadzie nie była naruszona.

Folwark
Zabytkowy folwark pochodzi z 1861 r. – charakterystyczny murowany, opawski dom ludowy z portykiem, który jest świadectwem wiejskiego budownictwa mieszkaniowego z 2 połowy XIX w.

Spichlerze
W miejscowości zachowały się drewniane spichlerze z XVIII. i XIX w., na przykład obok domu nr 47.