Zawartość

ŠTĚPÁNKOVICE
www.stepankovice.cz

Pierwsza zapisana wzmianka jest z roku 1265. Gmina znajduje się na Wyżynie Hluczyńskiej, północnego przedgórza cypla Niskiego Jeseniku.

Kościół św. Katarzyny
Kościół parafi alny z roku 1756, później zastąpiony nową budowlą z historyzującym wyposażeniem.

Stadnina Albertovec
Pierwotny dwór szlachecki był tutaj wybudowany w roku 1818. Pierwszorzędne konie z tej stadniny zajmują przednie miejsca w różnych turniejach. Tutaj przede wszystkim hoduje się konie uszlachetnionej rasy trakeńskiej. Hodowla koni prowadzona jest tutaj wyśmienicie a dzięki temu Albertovec jest znany w całym świecie.

Spichlerz
Spichlerz u Františka Ondrufa – kontakt: Hlavní 59, Štěpánkovice